بذر چمن اسپرت گلدلاین ایتالیا

بذر چمن اسپرت گلدلاین شرکت کانتیننتال ایتالیا/قیمت برحسب کیلوگرم
170,000تومان
Gold Line Grass گلدلاین
Number Of Seeds In 1 gr : 450 – 600 تعداد بذر در یک گرم : 450 – 600 عدد  
Seeding Rate (g/m2) : 50 – 70 میزان بذر مصرفی در متر مربع : 50 – 70 گرم 
Depth Of Sowing (Cm) : 0/6 – 1 عمق کاشت : 6/0 – 1 سانتی متر 
Emergency Time (days): 7 – 15 حداکثر زمان جوانه زنی : 7 – 15 روز بعداز کشت 

تعداد بذر در یک گرم 450 تا 600 عدد
میزان بذر مصرفی در متر مربع 40 تا 50 گرم
عمق کاشت 0.6 تا 1 سانتی متر
حداکثر زمان جوانه زنی 7 تا 15 روز بعد از کشت
دوره کاشت فرودین تا تیر ، مهر و آبان ، اسفند
مصرف در استادیوم ها، فضای سبز، پارک ها
ویژگی ها مقاوم، طول عمر بالا و پنجه زنی
بسته بندی کیسه 5 و 10 کیلویی
تاریخ 2020
نظرات
    ارسال نظر
    Loading...