قارچکش کاپتان آریاشیمی

قارچ کش کاپتان محصول شرکت آریاشیمی
30,000

کاپتان 50% پودر با قابلیت تر شوندگی 
Captan 50% WP 
قارچ کش محافظتی و معالج  
Protective and Curative Fungicide 
    
قارچکشی از گروه فتالمیدها می باشد. این قارچکش با اثر محافظتی و درمانی بصورت محلول پاشی، ضدعفونی بذر و خاک قابل مصرف است. فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 10 روز است. کاپتان قابلیت اختلاط با اکثر حشره کشها و قارچ کشها را دارد. اما از آنجایی که در PH های بالاتر از 7 ناپایدار می باشد، نباید با محلول های قلیایی مخلوط شود. همچنین قابل اختلاط با روغن ها نبوده و نباید قبل یا بعد از کاربرد روغن ها به کار رود زیرا موجب گیاهسوزی می شود.  

جهت ضدعفونی خاک 7.5 تا 10 گرم در هر متر مربع و به هم زدن خاک تا عمق 10 سانتی متری .

موارد مصرف:

نام محصول بیماری مقدار مصرف
سیب لکه سیاه 3درهزار
هلو پیچیدگی برگ هلو(لب شتری) 2.5-3در هزار
درختان میوه بیماری غربالی 3درهزار
انگور سفیدک دروغی 3درهزار
نخود بوته میری 2درهزار
درختان جنگلی وگیاهان غیرمثمر مرگ گیاهچه جهت ضدعفونی خاک 7.5تا10گرم درهرمترمربع و به هم زدن خاک تاعمق 10سانتی متر

بسته بندی پاکت 1 کیلویی
شرکت تولیدی آریا
نظرات
    ارسال نظر
    Loading...