قارچکش کاربوکسین تیرام 1 کیلویی مهان

قارچ کش سیستمیک و تماسی برای ضد عفونی بذر
240,000تومان

معرفی:

قارچ کش سیستمیک و تماسی علیه سیاهک آشکار و پنهان گندم و جو - پوسیدگی برفی گندم - لکه قهوه ای و پوسیدگی طوقه و ریشه در برنج - مرگ گیاهچه پنبه و چغندر - سیاهک پنهان و طویل ذرت خوشه ای و سیاهک خوشه ذرت.

مقدار و موارد مصرف :

نام محصول نام بیماری میزان مصرف
گندم و جو و برنج ضد عفونی بذر قبل از کاشت 2 در هزار
جو کنه قهوه ای 2/5 در هزار
پنبه ضد عفونی بذر 4 تا 6 در هزار
چغندر ضد عفونی بذر 2 تا 2/5 در هزار
خوشه ذرت سیاهک خوشه ای 2 در هزار
ذرت ضد عفونی بذر 2/5 در هزار

نظرات
    ارسال نظر
    Loading...