حشره کش فن والریت 1 لیتری نمبار

نحوه تأثیر : حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی و کمی خاصیت کنه کشی
170,000 160,000تومان

موارد و میزان مصرف:

نام محصول نام آفت میزان مصرف
چغندر پرودنیا 1 لیتر در هکتار
درختان میوه مینوز لکه گرد 0/5 در هزار

مدیریت کاربرد:

این سم برای آبزیان و زنبور عسل فوق العاده خطرناک است. از آلوده نمودن منابع آبی با این سم اجتناب شود.

طریقه مصرف:

قبل از مصرف بطری محتوی سم را به خوبی تکان دهید . ابتدا سم پاش مناسب را انتخاب و کالیبره نمائید ، سپس نصف منبع سمپاش را پر از آب نمائید و مقدار توصیه شده را درون مخزن ریخته و مابقی آب را به آن بیفزایید .

دوره کارنس:

فاصله بین آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 14 روز می باشد.

نظرات
    ارسال نظر
    Loading...