قارچکش مانکوزب آریاشیمی

قارچکش حفاظتی
30,000

قارچکش مانکوزب آریا:

مانکوزب قارچکشی است از گروه |آلکاین بیس دی تیوکاربامات با نحوه تأثیر حفاظتی که از طریق تماسی برای معالجه و پیشگیری از طیف وسیعی از بیماری های گیاهی توصیه می شود. مانکوزب در تقلیل جمعیت کنه ها نیز مؤثر است.

نحوه اثر:

این سم در متابولیسم سلولی، اختلال عمومی ایجاد می کند.

موارد مصرف:

نام محصول نام بیماری مقدار مصرف
گندم سیاهک پنهان ضدعفونی بذر به نسبت 2 در هزار
مرکبات کنه نقره ای 2 کیلوگرم در هزار لیتر آب
بادام لکه آجری 2 کیلوگرم در هزار لیتر آب
نخود برق زدگی 2 کیلوگرم در هکتار
یونجه سفیدک داخلی 2 کیلوگرم در هکتار
توتون سفیدک داخلی 1-2 کیلوگرم در هکتار
میخک زنگ 1.5-2 کیلوگرم در هزار لیتر آب به صورت پیشگیری همراه با مویان به نسبت 0.5 در هزار

نظرات
    ارسال نظر
    Loading...