گلدان الماسی

گلدان الماسی مناسب برای کاشت انواع گل و گیاه.
4,000

مشخصات گلدانها:

مشخصات گلدان الماس کاکتوسی
قطر 6/5 سانتی متر ارتفاع 5 سانتی متر
مشخصات گلدان الماس سایز 1
قطر 8/5 سانتی متر ارتفاع 8 سانتی متر
مشخصات گلدان الماس سایز 2
قطر 11/5 سانتی متر ارتفاع 9 سانتی متر
مشخصات گلدان الماس سایز 3
قطر 14 سانتی متر ارتفاع 11/5 سانتی متر
مشخصات گلدان الماس سایز 4
قطر 17.5 سانتی متر ارتفاع 14 سانتی متر
مشخصات گلدان الماس سایز 5
قطر 22 سانتی متر ارتفاع 18/5 سانتی متر
مشخصات گلدان الماس سایز 6
قطر 24/5 سانتی متر ارتفاع 22 سانتی متر
مشخصات گلدان الماس سایز 7
قطر 31/5 سانتی متر ارتفاع 25/5 سانتی متر

برای مشاهده محصولات کلیک کنید.

نظرات
    ارسال نظر
    Loading...