حشره کش سایپرمترین 10 درصد 150 سی سی پرتونار

سایپرمترین حشره کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی است.
30,000تومان

نوع آفت کش:

سایپرمترین حشره کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی

موارد مصرف:

نام محصول نام آفت میزان مصرف
پنبه آفات جونده 175 میلی لیتر در هکتار
سیب آفات جونده 75 میلی لیتر در هزار لیتر آب

مدیریت کاربرد حشره کش ها:

سایپرمترین حشره کش فعال تماسی و گوارشی است با اثر ابقایی روی گیاه سمپاشی شده.

طریقه مصرف حشره کشها:

مقدار توصیه شده را در مقداری آب خوب بهم بزنید،محلول را در مخزن سمپاش بریزید و درحالی که محلول را بهم میزنید به آن آب اضافه کنید.

دوره کارنس:

فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 21 روز است.

نظرات
    ارسال نظر
    Loading...