کود پتاسیم کورت اسپانیا

150,000تومان

پتاسیم در گیاهان:

در تمامی فرآیندهایی که برای حفظ رشد و تولیدمثل گیاه انجام می‌شود، پتاسیم نقش اساسی دارد.کمبود پتاسیم در گیاه موجب کاهش مقاومت گیاه به خشکی، غرق‌آبی و دماهای بالا و پایین می‌شود.همچنین کمبود پتاسیم موجب کاهش مقاومت گیاه در مقابل آفت‌ها، عوامل بیماری‌زا و حمله نماتدها می‌شود.به‌دلیل اینکه پتاسیم سلامت کلی اندام‌های در حال رشد را بهبود می‌بخشد و از گیاه در مقابل بیماری‌ها محافظت می‌کند، این عنصر به‌عنوان ماده مغذی که «کیفیت» را حفظ می‌کند شناخته می‌شود.پتاسیم، کیفیت عواملی چون اندازه، شکل، رنگ و قدرت دانه و بذر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، همچنین این ماده کیفیت الیاف پنبه را بهبود می‌بخشد.پتاسیم موجب افزایش برداشت محصول می‌شود زیرا:

1.رشد ریشه را افزایش می‌دهد و تحمل در برابر خشکی را بهبود می‌بخشد.

2.سلولوز تولید می‌کند و موجب کاهش lodging در گیاه می‌شود.

3.حداقل ۶۰ نوع آنزیم که در رشد مؤثر هستند را فعال می‌سازد.

4.در فرآیند فتوسنتز و تولید غذا نقش دارد.

5.در انتقال قندها و نشاسته‌ها کمک می‌کند.

6.موجب تولید دانه‌هایی با نشاسته زیاد می‌شود.

7.میزان پروتئین موجود در گیاه را افزایش می‌دهد.

8.آماس گیاهی را حفظ کرده، کمبود آب و پلاسیدگی گیاه را کاهش می‌دهد.

 9.از گسترش بیماری‌ها و نماتدهای گیاهی جلوگیری می‌کند.

خواص کود پتاسیم مایع کورت:

1.این کودکشاورزی موجب استفاده بهینه ازآب،افزایش فتوسنتز،انتقال قندها و نشاسته می شود.

2.این کود پتاس بالا باعث افزایش عملکردسایر کودها می شود.

3.این کود شیمیایی باعث افزایش غلظت کلروفیل در برگ ها می شود.

4.کود مذکور محصول شرکت کورتسا اسپانیا می باشد.

جذب پتاسیم توسط محصولات کشاورزی:

زمان جذب پتاسیم در گیاهان مختلف باهم متفاوت است، با این حال عموماً گیاهان اغلب نیاز پتاسیم خود را مانند نیتروژن و فسفر در مراحل اولیه رشد جذب می‌کنند.آزمایشاتی که برروی جذب پتاسیم توسط ذرت انجام‌شد نشان داد که ۷۰ الی ۸۰٪ از میزان جذب در زمان ابریشم‌سازی صورت می‌گیرد، پس از گذشت سه الی چهار هفته از زمان ابریشم‌سازی نیز ۱۰۰٪ مقدار جذب پتاسیم انجام شده‌است. انتقال پتاسیم از برگ‌ها و ساقه‌ها به‌سمت دانه نسبت به فسفر و نیتروژن کمتر است.در زمان تشکیل دانه منبع پتاسیم نقش ضروری ندارد.

محصول تولید(تن در هکتار) جذب پتاسیم(کیلوگرم برهکتار)
یونجه 45 کیلوگرم بر تن 675
ذرت 12.5 تن در هکتار 299
پنبه 1700 کیلوگرم در هکتار 236
دانه زورگوم 900کیلو گرم در هکتار 270
بادام زمینی 4500 تن در هکتار 208
دانه سویا 3750 تن در هکتار 230
گندم 5 تن در هکتار 182

برای مشاهده محصولات کلیک کنید.

نظرات
    ارسال نظر
    Loading...