کود میکرو کورت اسپانیا

کود ریزمغذی کورت میکس بهترین کود میکرو برای رفع کمبود عناصر ریزمغذی می باشد.
130,000تومان
 • کود ریزمغذی کورت میکس بهترین کود میکرو برای رفع کمبود عناصر ریزمغذی می باشد.
 •  این کود مایع ریز مغذی سبب افزایش میزان دوام گل ها بر روی درختان در شرایط نامساعد آب و هوایی می گردد.
 • نقش عناصر میکرو و نقش ریزمغذی ها در گیاهان موجب  افزایش عملکرد و ایجاد شادابی بیشتر در گیاه می شود.
 •  کود میکس ریزمغذی قابل مصرف از زمان قبل از گلدهی تا زمان برداشت محصول می باشد.
 • این کود شیمیایی نقش مهمی در افزایش خاصیت انبارمانی محصولات کشاورزی دارد.
 • دستورالعمل مصرف:
 • میزان مصرف جهت محلول پاشی برگی 4/5-2 لیتر در هزار لیتر آب
 • میزان مصرف از طریق کود آبیاری قطره ای6-3 لیتر در هکتار
 • بهترین کود میکرو اسپانیایی محصول شرکت کورتسا
نظرات
  ارسال نظر
  Loading...