سم حشره کش بیسکایا

سم حشره کش بیسکایا بایر آلمان
حشره کش بیسکایا
خاصیت تماسی-سیستمیک
موارد مصرف پسیل پسته،کرم سیب،سوسک گرده خوار کلزا
دز مصرفی 0.5 لیتر در هزار لیتر آب
اثر ضربه ای کنترل سریع آفات
شرکت سازنده بایر آلمان
Loading...