سم حشره کش بیسکایا

سم حشره کش بیسکایا بایر آلمان
حشره کش : بیسکایا
خاصیت : تماسی-سیستمیک
موارد مصرف : پسیل پسته،کرم سیب،سوسک گرده خوار کلزا
دز مصرفی : 0.5 لیتر در هزار لیتر آب
اثر ضربه ای : کنترل سریع آفات
شرکت سازنده : بایر آلمان
Loading...