تلفن تماس: 09195828079

کود پتاسیم مایع کورت

130,000تومان
  • کود پتاسیم بالا مایع کورت کا موجب ممانعت از كوتاه شدن ميان گره ها و كوچك ماندن برگها می شود.
  • این کود کشاورزی موجب استفاده بهينه از آب، افزايش فتوسنتز، انتقال قند ها و نشاسته ها  می شود.
  • این کود پتاس بالا باعث افزايش عملکرد ساير كودها می شود.
  • کود شیمیایی پتاسیم بالا کورت کا باعث افزايش غلظت كلروفيل در برگ ها می شود.
  • کود اسپانیایی محصول شرکت کورتسا
نظرات
    ارسال نظر
    Loading...