کود اسید هیومیک مگاهومات بن

افزایش فعالیت زیستی خاک و همچنین محرک رشد و تقویت سیستم ریشه
50,000تومان

دستورالعمل مصرف :

درختان میوه : در اوایل بهار و طی فصل رشد به میزان 10 تا 20 لیتر در هکتار به روش کود آبیاری.

سبزی های برگی و صیفی جات : پس از استقرار نشاء در دو تا سه نوبت به میزان 10 تا 20 لیتر در هکتار به روش کود آبیاری .

محصولات زراعی و غلات : پس از سبز شدن بذور غلات به میزان 10 تا 15 لیتر در هکتار در دو تا سه نوبت به روش کود آبیاری.

غلظت قابل توصیه برای محلولپاشی :

درختان میوه 2-3 لیتر در هزار لیتر آب
سبزی های برگی و صیفی جات 2-3 لیتر در هزار لیتر آب
محصولات زراعی و غلات 2-3 لیتر در هکتار (حدأقل 400 لیتر آب در هکتار )

نظرات
    ارسال نظر
    Loading...