حلزون کش متالدهاید 1 کیلویی سمیران

جهت مبارزه با انواع حلزون
40,000تومان

حلزون کش لیسک سمیران :

 جهت مبارزه با انواع حلزون های مرکبات ، کرم مفتولی ، آبدزدکها ، حلزونها و رابهای توتون و...

میزان مصرف :

 لیسک برای درختان مرکبات ، 20-25 کیلوگرم در هکتار

لیسک برای سبزی ، صیفی و جالیز و درختان میوه و جنگلی 20-25 کیلوگرم در هکتار به صورت دستپاش ( 5 گرم در هر متر مربع )

لیسک علیه کرم مفتولی ، آبدزدک ، حلزون ها و رابهای توتون به میزان 20 تا 25 کیلو گرم در هکتار

نظرات
    ارسال نظر
    Loading...