حشره کش ارگانیک پالیزین

ماده مؤثر: صابون روغن نارگیل
120,000تومان

معرفی پالیزین:

پالیزین یک حشره کش و کنه کش تماسی حاوی روغن نارگیل است که در آزمایشات انجام گرفته به وسیله مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور در نقاط مختلف کشور ، کارایی بالای خود را در کنترل شته جالیزی بر روی خیار گلخانه ای و آفت پسیل برروی درختان پسته، شته درختان انار و کنه تار عنکبوتی و سایر کنه ها بر روی گیاهان زینتی ،بدون به جای گذاشتن اثر سمی ، به اثبات رسانیده است.

مقدار و زمان مصرف:

میزان مصرف پالیزین 1/5 تا 2 در هزار ( 150 تا 200 سی سی در 1000 لیتر آب ) می باشد.

برای کنترل کامل آفات ، محلول پاشی را پس از سه تا چهار روز و یا به محض ظهور مجدد آفات تکرار نمائید.

اثر کنه کش و حشره کش پالیزین بر روی حشرات مفید:

استفاده از حشره کش پالیزین قبل از رها سازی عوامل کنترل بیولوژیک در قالب برنامه مدیریت تلفیقی کنترل آفات (IPM) ، یا به عنوان ابزار مناسب ، به عنوان کانون کوبی علیه آفات ، در ضمن استفاده از عوامل بیولوژیک ، به دلیل دوام کم و به جای نگذاشتن اثر سمی پس از خشک شدن ، به وسیله محققین مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور توصیه شده است.

احتیاطات ضروری:

از محلولپاشی پالیزین در معرض تابش شدید آفتاب و دمای بیش از 35 درجه سانتی گراد و بر روی گیاهان حساس و به ویژه روی غنچه ها ، گلبرگ ها و برگ های جوان و همچنین گیاهان تحت استرس در اثر کم آبی و سمپاشی های مکرر بدون آزمایش اولیه و اطمینان از آسیب ندیدن گیاه خودداری گردد.

از اسپری کردن و یا تخلیه محلول حاصل از شستشوی تجهیزات محلول پاشی با صابون حشره کش پالیزین در نهرها ، رودخانه ها و سایر منابع آبی محل زندگی آبزیان باید خودداری گردد.

قابلیت اختلاط:

پالیزین با اغلب سموم و کودهای برگ پاش قابلیت اختلاط داشته و می تواند موجب بهبود پوشش و عملکرد آنان گردد.

نکته مهم:

انحلال کامل پالیزین در آب برای کسب بهترین نتیجه ضروری است.

نظرات
    ارسال نظر
    Loading...