شن کش کوچک باغبانی

22,000تومان

شنکش‌ها و چنگک‌ها:

یکی از ابزار کاربردی هستند.

جابجایی خاک

صاف کردن زمین

جمع کردن سنگ‌های درشت و ریز

زیرو رو کردن و تسطیح خاک

جمع کردن علف‌های هرز

شن کش های در ابعاد کوچک برای باغچه های کوچک منازل و  زیر و رو کردن خاک گلدان ها بسیار مناسب و کاربردی هستند.

برای مشاهده محصولات کلیک کنید.

Loading...