تلفن تماس: 09195828079

قارچکش پنکونازول (توپاس) 250 سی سی آریا

قارچکش پنکونازول آریا
160,000تومان

معــــرفــــی:

پنکونازول قارچکشی سیستمیک از گروه تریازول است که دارای اثرحفاظتی ومعالج می باشدوبرای کنترل سفیدک پودری انگور و شمشاد بکار برده میشود.

نــــــــــحوه اثــــر:

پنکونازول ازبیوسنتز ارگوسترول جلوگیری میکندوسبب توقف توسعه قارچ میگردد.پنکونازول ازطریق برگ ها جذب میشود ودرداخل آوندهای گیاه دارای حرکت پایین به بالا میباشد.

طـــــــــریقه مصـــــرف:

ابتدا طبق جدول مصرف ذیل مقدار توصیه شده ازپنکونازول را داخل یک سطل به صورت جداگانه در آب حل نماییدو سپس محلول آماده را در داخل مخزن سمپاشی که تا نیمه از آب پر شده ونیزهمزن آن روشن است،منتقل و سپس بقیه آب را اضافه نماییدو اقدا به محلولپاشی شود.

محصول بیماری میزان مصرف
انگور سفیدک پودری 125mlدر هزار لیتر آب
شمشاد سفیدک پودری 1لیتر در هزار لیتر آب

مـــدیــــریت کــــاربرد:

پنکونازول به صورت محلول پاشی به کار برده میشود.جهت حصول نتیجه بهتر،پوشش کامل اندام های گیاهی(برگ،ساقه،میوه)بامحلول قارچکش الزامی است.

دوره کــــارنس:

فاصله بین آخرین زمان سمپاشی تابرداشت محصول برای انگور 14 روز است.

قارچکش پنکونازول
بسته بندی قوطی 250 سی سی و قوطی 60 سی سی
شرکت آریاشیمی
نظرات
    ارسال نظر
    Loading...