تلفن تماس: 09195828079

کود میکرو مایع کورت

130,000تومان
  • کود ریزمغذی کورت میکس بهترین کود میکرو برای رفع کمبود عناصر ریزمغذی می باشد.
  •  این کود مایع ریز مغذی سبب افزایش میزان دوام گل ها بر روی درختان در شرایط نامساعد آب و هوایی می گردد.
  • نقش عناصر میکرو و نقش ریزمغذی ها در گیاهان موجب  افزایش عملکرد و ایجاد شادابی بیشتر در گیاه می شود.
  •  کود میکس ریزمغذی قابل مصرف از زمان قبل از گلدهی تا زمان برداشت محصول می باشد.
  • این کود شیمیایی نقش مهمی در افزایش خاصیت انبارمانی محصولات کشاورزی دارد.
  • بهترین کود میکرو اسپانیایی محصول شرکت کورتسا
نظرات
    ارسال نظر
    Loading...