بذر خیار بتا آلفا ویکیما

بذر خیار بت آلفا ویکیما
50,000تومان
بلوغ : 45 روز
طول میوه : 16 تا 18 سانتی متر
شکل میوه : استوانه ای
رنگ میوه : سبز تیره
تحمل : مقاومت به بیماری های ویروسی و باکتریایی
بسته بندی : قوطی 100 گرمی
شرکت : ویکیما دانمارک
Loading...