کاهو پیچ رکسوس

75,000تومان
کاهو پیچ رکسوس
کشت فضای باز
زمان رسیدگی 50 روز بعد از انتقال نشا
تاریخ 2020
بسته بندی پاکت 10 گرمی
شرکت آسیا سید
کشور کره جنوبی
Loading...