خیار هیبرید super x

370,000تومان
خیار هیبرید super x
کشت فضای باز
شکل میوه سبز تیره
مقاوم نسبت به ویروس و قارچ
بسته بندی 2500 عددی
شرکت Olympus Seeds آمریکا
تاریخ 2019
Loading...