خیار بتا آلفا KC

90,000تومان
خیار استاندارد بتا آلفا
بلوغ 45 روز
طول میوه 15 تا 17 سانتیمتر
شکل میوه استوانه
بسته بندی قوطی 100 گرمی
شرکت KC ترکیه
Loading...