تلفن تماس: 09195828079

گل کلم سنتروم F1

100,000تومان

بذر گل کلم سنتروم F1
برداشت: 90 روز بعد از کشت نشاء
شکل: سرگنبدی
رنگ: سفید برفی
وزن سر کلم: 1.5-2 کیلو گرم
محافظت از خود: بسیار خوب

گل کلم : سنتروم F1
برداشت : 90 روز بعد از نشا
شکل : سرگنبدی
رنگ : سفید
وزن سر کلم : 2 کیلوگرم
شرکت : روزن سیدز هلند
پاکت : 2500 عددی
نظرات
    ارسال نظر
    Loading...