تلفن تماس: 09195828079

قارچکش متالاکسیل آریا

  • متالاکسیل قارچ کشی از گروه آسیل آلانین می باشد.
  • این قارچ کش از طریق برگ و ساقه و ریشه جذب می شود و برای کنترل بیماری هایی که بوسیله قارچ های هوازاد و خاک زاد در محصولات نیمه گرمسیری و گرمسیری ایجاد می شود، مناسب است
  • متالاکسیل پس از جذب با جلوگیری از سنتز پروتئین در قارچ ها رشد آن ها را متوقف می سازد.
  • کاربرد این قارچ کش در خاکهای غنی از مواد آلی، ممکن است نتایج دلخواه را در پی نداشته باشد.
  • این ترکیب را می توان به منظور ضد عفونی بذر، خیساندن خاک، فرو بردن ریشه در محلول قارچ کش و سمپاشی اندام های هوایی نیز استفاده نمود.
  • جهت کنترل بوته میری جالیز و سفیدک داخلی جالیز نیز بکار می رود و حداقل فاصله سمپاشی تا برداشت محصول 7 روز می باشد.
قارچکش متالاکسیل 1 کیلویی
شرکت تولیدی آریا
نظرات
    ارسال نظر
    Loading...