کود ویژه N-EXTRA

کود ویژه N-EXTRA محصول شرکت هورتی لند هلند
90,000تومان
بسته بندی : 1 کیلویی
ترکیب : 30-5-5
مورد استفاده : افزایش سبزینگی گیاه، مخصوص چمن
Loading...